“KNX växer mer än installationsmarknaden”

Publicerad 8 maj 2015, 11:06 | Uppdaterad 8 apr 2021

Styrmetoden KNX kommer starkt och marknaden för KNX-produkter växer med 20 procent per år. Kostnadsbesparingar genom ökad automation driver marknaden.

 

– KNX växer med 20 procent per år och installationsmarknaden med 7 procent, det säger Ulf Nordberg, som arbetar med rumsautomation på Siemens.

Även i KNX-montern på Elfack märks entusiasmen. ABB presenterar ett antal närvarodetektorer eftersom närvarostyrning kommer starkt.

– Trenden är att KNX tar ett allt större spann – inte bara belysning, utan också energiförbrukning, markiser, ventilation och mycket annat, det säger Johan Carlsson på ABB.

Tidigare har KNX haft något av en nördstämpel med produkter och lösningar som kanske inte alltid varit tillräckligt användarvänliga. Utmaningen för att få tekniken att slå igenom har varit att skapa en kritisk massa av medvetenhet både bland installatörer och beställare. Johan Carlsson tycker att den nu är nådd.

– Ja, vi är där, säger han.

Det som främst driver marknaden för KNX-produkter och lösningar är möjligheten för både beställare och installatörer att tjänar pengar.

– Det finns stor besparingspotential i att man samordnar hela teknikbiten till samma protokoll och det gör att man tjänar pengar både i installationsskedet och sedan under driften av fastigheten, det säger Ulf Nordberg på Siemens.

KNX spelar bra med andra styrsystem, som belysningsprotokollet Dali och installationerna går idag ut på scenarier som innebär att man trycker på en lysknapp och tänder upp hela grupper av ljuskällor. När allt fler system kommer in under KNX-paraplyet skapas nya möjligheter. Ett exempel är att man i konferensrum trycker på en knapp och får alla inställningar som behövs för att visa något på en projektor att dra igång, som mörkläggning, släckning och start av ljud och bild.

– Närvarodetektering i konferensrum är ett exempel på kostnadsbesparing, att man styr ljuset till rätt nivå när någon kommer in i rummet. Samma med ventilation – ett tomt konferensrum behöver inte ha så mycket luftomsättning men när folk är där så drar man upp ventilationen automatiskt. På det sättet sparar man energi och får bättre användarvänlighet, säger Ulf Nordberg.

Johan Carlsson som står i den stora KNX-montern på Elfack får frågor om högt och lågt från både nybörjare och insatta. I Siemens monter på Elfack är det mest elkonsulter som är intresserade av KNX berättar Ulf Nordberg som ser en utmaning framöver i att få el- och styrfolk att prata med varandra.

– Den som jobbar mest med KNX idag är elinstallatörer. Styrinstallatörer ser att de måste lära sig det här annars kommer elinstallatörer stjäla deras marknad. Utmaningen är att få elkonsulter och styrkonsulter att prata med varandra så att man får ett system och använder en och samma busskabel i hela fastigheten istället för bygga ett hus med två helt separata system, säger Ulf Nordberg.