Från byggbranschen till samhällsbyggnad

Publicerad 20 maj 2015, 14:10

Samhällsbyggnadskonsulten Tyréns har värvat Sandra Plavinskis som ny kommunikationschef. Hon kommer närmast från en tjänst som kommunikationsansvarig på Peab.

– Sandra har lång erfarenhet av kommunikation inom samhällsbyggnad och vi är mycket glada att hon valde Tyréns, säger Ingvar Johansson, chef för Affärsstöd på Tyréns.

Sandra Plavinskis har haft rollen kommunikationschef tidigare. Hon arbetade från 1996-2012 på AB Svenska Bostäder, varav de sista fem åren som chef för kommunikation. Närmast kommer hon från Peabs affärsområde Bygg Norden där hon haft både strategiskt och operativt ansvar för intern och extern kommunikation.

På konsultbolaget Tyréns blir Sandra Plavinskis chef för kommunikationsavdelningen.

– Det ska bli fantastiskt roligt att arbeta med kommunikation i ett av branschens mest kunskapsintensiva företag. Tyréns är en etablerad samhällsbyggare med högt engagemang och ett starkt varumärke att bygga vidare på, säger Sandra Plavinskis.

Sandra Plavinskis tillträdde tjänsten den 18 maj 2015.