Så ökar du vinsten med 17 procent

Publicerad 7 apr 2015, 14:35

“De flesta av era kunder skulle inte ens märka prishöjningen”. Hans Nyblom, affärsutvecklare som håller vårens Elrätt-seminarier förklarar hur elinstallatörer kan höja vinsten.

Elinstallatören var med på en av de första seminarieträffarna, i Kista i nordvästra Stockholm.

– Nolläget för många elinstallatörer idag är det finns för lite tid samtidigt som priserna är för låga. Mötet med kunden är början om ni från detta läge vill skapa förändring. Ni måste ställa er frågan; Är ni som elinstallatörer värda att betala mycket eller lite för, utmanade Hans Nyblom, som höll i seminariet.

– Konkreta tips på hur kundmötet kan förbättras är att ni lyssnar aktivt, ställer öppna frågor, ger tydliga besked och inte lovar för mycket. Försök att förstå kunden behov. De kan ha mycket bredare behov än vad de specifikt frågar om.

Den röda tråden i seminariet var ett antal verktyg att använda i den dagliga verksamheten. Utgångspunkten är en förståelse för prisets och lönsamhetens betydelse för företagets utveckling. Hans Nyblom underströk att det är viktigt att skapa en säljkultur där merförsäljning är ett naturligt inslag.

De stora pusselbitarna när det gäller påverkan på ett företags lönsamhet är omkostnader, löner, inköp och pris. Men det är priset som har absolut störst betydelse. Exempelvis är det så att om priset höjs med 1 procent så ökar vinsten med drygt 17 procent – om alla andra faktorer är konstanta.

– De flesta av era kunder skulle nog inte ens märka om ni höjda priserna med 1 procent, sa Hans Nyblom.

Vid sidan om priset var mervärden, paketering och prisdifferentiering några av de verktyg som gicks igenom på seminariet. Exempel på mervärden kan vara att ha en tydlig planering som skapar tidsramar för båda kunden och företag, tid som kan användas till merförsäljning. En profilerad miljöhantering är ett annat exempel på mervärde, liksom att erbjuda tjänster i olika paketlösningar. Allt fler företag har också börjat tillämpa prisdifferentiering där timpriset är olika beroende på vilken typ av arbete som utförs – eller hur snabbt det ska utföras.