Svenskar får allt mer positiv syn på el

Publicerad 31 mar 2015, 20:22

Sju av tio tycker att el är en bra lösning för ett hållbart samhälle. Nästan lika många, sex av tio, ser elen som lösningen på transportsektorns klimatproblem.

Av de tillfrågade i Svensk Energis konsumentbarometer, Elmätaren, tyckte sex av tio att el var bästa ersättaren för bensin och diesel. Den siffran har gått upp 17 procentenheter på tre år.

Idag instämmer dessutom sju av tio i påståendet att el är en bra lösning för ett hållbart samhälle, vilket är en ökning med sex procentenheter på tre år.

Energieffektivisering är mer än fyra av fem positiva till och det är ekonomin som styr även om miljön också anges som ett viktigt skäl. Lika många fäster stor tilltro till ny teknik och att automatisering av elanvändningen i hemmet ska bidra till mindre klimat- och miljöpåverkan i framtiden.

– För varje år använder vi el till allt fler saker. Förutom att el gör livet bekvämare så kan en ökad elanvändning bidra till en både renare och effektivare framtid, där elbilar kanske är det tydligaste exemplet, säger Malin Thorsén, projektledare för Ladda Sverige hos Svensk Energi.