Skåne tredubblade effekt från solenergi förra året

Publicerad 23 mar 2015, 09:18

Solceller monterade på villatak, ladugårdar, kontorsfastigheter och ställningar på marken bidrog med 7,9 MW till elnätet under 2014 i Skåne. Det är en tredubbling från året innan.

Häromdagen skrev Elinstallatören om att det saknas både lokal och central statistik över installerad effekt solel i Sverige men att myndigheterna nu gör om sina krav för att även elprodutkion från solceller ska rapporteras in. I de skånska kommunerna har Solar Region Skåne frågat alla elnätsföretag om hur mycket nätansluten solenergi som tillfördes under 2014. Det var 579 solcellsanläggningar av olika storlek som stod för den skånska solelen.

Kartläggningen, där man kan följa den faktiska utbyggnaden möjliggör analyser av utvecklingen och hur de statliga stöden påverkar. Elcertifikatsystemet används till exempel bara av var tredje anläggningsägare i Skåne.

Överskottsel från solcellsansläggningar kan säljas till elhandelsbolag och matas ut på elnätet. Sedan årsskiftet går det att få en skattereduktion på 60 öre per KWh för el som matas till elnätet.

– Det förbättrar ytterligare det ekonomiska läget för privatpersoner som vill investera i solenergianläggningar, säger Hanna Claesson, ordförande i Solar Region Skåne.