Dansk elektriker avslöjade fulel – fick sparken

Publicerad 23 mar 2015, 09:42

“Hållningen är att de groteska arbetsförhållandena inte ska fram i ljuset” säger Bo Arleth som fick sparken från Köpenhamns tunnelbanebygge efter att ha publicerat bilder av farlig el.

Elcentraler som står under vatten, byggnadsställningar som balanserar på högar av armeringsjärn eller står till hälften ute i tomma luften – bilderna från elektrikern Bo Arleths Facebooksida har fått viral spridning. Men för honom personligen har bildpubliceringen fått följden att han förlorat sitt arbete, det är åtminstone vad han själv säger till danska kvällstidningen Ektra Bladets nätupplaga.

Bo Arleth var anställd av en underentreprenör till Copenhagen Metro Team, CMT, som är totalentreprenör för bygget av den nya tunnelbanan i Köpenhamn. Sedan han under flera månader påträffat stora brister i arbetsmiljön på flera av byggarbetsplatserna pratade han med säkerhetsansvariga om det han ansåg vara hot mot personalens säkerhet. När han inte fick gehör gick Bo Arleth vidare till CMT och danska Arbetsmiljöverket men han uppger att han inte fick något stöd där heller.

Hållningen är att de groteska arbetsförhållandena inte ska fram i ljuset. Om så inte hade varit fallet så hade förhållandena också varit annorlunda
Bo Arleth till Ekstra Bladet.

Bilderna hade han samlat ihop under några månaders tid men det var i januari som han lade ut dem på sin Facebook-profil. Sedan dess har bilderna delats snart 1900 gånger. De visar bland annat en starkströmledning, enligt Bo Arleth spänningssatt med 630A, som går in i en central som står i 40 centimeter högt vatten. Han fotograferade också vakter som sov på jobbet och högspänningskablar som ligger direkt mot järnstag. “Jag kan inte genomskåda konsekvenserna om det går hål på yttre manteln, men vill helst inte stå på järnet eller vara i närheten av transformatorn” skriver han.

Bo Arleth blev uppsagd när han kom tillbaka från en tids sjukskrivning, skälet uppgavs vara arbetsbrist. Källor som jobbar för underentreprenören där Arleth arbetade säger till danska medier att han fick sluta för att han ansågs illojal efter att ha publicerat bilderna.

En talesperson för Metroselskabet, som äger Köpenhamns tunnelbana, har själv skrivit på Bo Arleths Facebookprofil att företaget gärna vill att huvudentreprenören Copenhagen Metro Team tar ett möte med honom för att “kunna använda hans upplevelser”. När CMT ville gå dem till mötes och föreslog att han skulle träffa dem tillsammans med underentreprenören så hade Arleth redan hunnit sägas upp.

Efter den diskussion som uppstått på grund av bildpubliceringarna skriver CMT:s talesperson att de hyllar elektrikern för att han uppmärksammat missförhållandena på tunnelbanebygget.

Underentreprenören tillbakavisar uppgifterna om att Bo Arleth fick sluta på grund av bilderna.