Elsäkerhetspris till eldriftschef

Publicerad 2 dec 2014, 08:41

STF Ingenjörsutbildning har delat ut sitt årliga elsäkerhetspris till Peter König, eldriftsansvarig på Bombardier Transportation.

Juryns motivering lyder: ”Året pristagare har med ett enträget arbete och engagemang som sträcker sig utöver de vanlig förbättrat elsäkerheten inom Bombardier. Arbetsplatser, där det tidigare förekom stora risker att skada inte bara sig själv, utan även andra personer har nu gjorts säkrare via ett helt nytt säkerhetstänkande, nya ändamålsenliga rutiner och till följd av det ett nytt arbetssätt.

Personen har med sina outtröttliga krav på elsäkerhet, även skapat rutiner för säkrare prov genom användning av CE-godkänd provutrustning och att proven nu mer utförs i säkra testceller.”