Behörighetssystemet moderniseras

Publicerad 19 dec 2014, 09:27

Regeringens enmansutredare av elbehörighetssystemet, Bo Diczfalusy, är snart klar. Han ska nämligen lämna in sin utredning och sina förslag till regeringen senast på nyårsafton. Elinstallatören ville kolla hur saker ligger till.

Bo Diczfalusy, kommer vi se någon förändring i elbehörighetssystemet?
– Mitt förslag innebär en varsam men genomgripande modernisering av nuvarande regelsystem. Om regering och riksdag väljer att följa mina förslag anser jag att det kommer innebära förbättringar för konsumenterna, installationsföretagen och Elsäkerhetsverket i sin tillsyn.  

Hur ser du tillbaka på ditt arbete? 
– Arbetet har varit fantastiskt roligt och intressant. Det gäller både de åtta möten vi haft i expertgruppen, där bland andra Jan Siezing från Elektriska Installatörsorganisationen ingått, och de studiebesök och resor vi gjort för att förstå hur verkligheten ser ut. Jag är också imponerad över mina två sekreterare, Annika och Cecilia, som på kort tid hjälpt mig att få ihop en bra rapport på mer än 200 sidor.

Har du lärt dig något om elteknikbranschen?
– Absolut. Inte minst hur komplex den är, och hur många som berörs av den. Jag är också imponerad av de många olika sätt som företagen har organiserat sin verksamhet, som till exempel inom industrin.

Vad tycker du om dagens elbehörighetssystem?
– Dagens regler har inte ändrats i grunden sedan 1920-talet. Samtidigt förändras verkligheten i rasande fart, när det gäller både installationer och elektrisk materiel. Därför är det bra att systemet nu har setts över och moderniserats. Samtidigt är grundkonstruktionen i dagens behörighetssystem både stabil och flexibel, och jag tror att man ska tänka sig för innan man kastar allting över bord.

Vad hoppas du på nu?
– Jag hoppas att det goda samtalsklimat och den konstruktiva anda som vi har sett under utredningsarbetet, också står sig när förslaget går ut på remiss i början av nästa år. Även om det finns olika utgångspunkter så tror jag att dagens system kan förändras på ett sätt som är till gagn för alla.

Utredningen offentliggörs den 13 januari.