Installationskostnaden för solceller kan falla kraftigt

Publicerad 25 nov 2014, 10:43

Priset på solceller har fallit så lågt de senaste åren att det i dag är installationen som utgör den mest kännbara kostnaden. Det vill det tyska forskningsinstitutet Fraunhofer göra något åt.

Fraunhofer har kunnat demonstrera snabbinstallerade solceller för tak, med en teknik som skär ned installationskostnaden till drygt en tredjedel, från motsvarande 160 000 kronor till 56 000 kronor för en normal takinstallation.

Alla steg i installationen är så kallade ”plug-and-play”, och installationen ska ta någon timme från själva installationen till godkännande från myndigheter.

”Det ska inte behöva vara svårare att installera solceller än att installera ett kylskåp”, skriver forskarna.

Forskarna använder lätta, flexibla moduler av plast som limmas fast vid taket. Elektriciteten levereras med hjälp av teknik från det amerikanska företaget Voltserver och likströmmen i numrerade datapaket. En styrcentral räknar paket och registrerar på millisekundnivå vad som händer i förbrukarnätet. Så fort en avvikelse uppträder slås strömmen av.

Modulerna kommer ”snart” att finnas till försäljning.