Bravida pressar: ”Ökat hot”

Publicerad 26 nov 2014, 10:24

Bravida ska sänka inköpskostnaderna med 10 procent – bland annat för att stävja det växande hot som utgörs av utländska installatörer och kunder med lägre materialpriser. Leverantörerna ska bli färre och produktvalet bättre.

Bravida inleder nu ett långsiktigt arbete för att minska inköpskostnaderna genom ”lägre pris, rätt produktval och en förbättrad process”.

– Det vi ser på elteknikmarknaden som lett till detta projekt är att priserna på material för elteknik är relativt höga för starka och kända varumärken, säger Bravidas inköpschef Lars Korduner, till Elinstallatören.

– Det är också stora prisskillnader mellan till exempel Sverige och Norge och Sverige och Danmark, trots samma produktionskostnad. Bravida vill samarbeta med befintliga tillverkare och distributörer, men vi måste välja färre och koncentrera volymen. Vi ska dels samarbeta mer internt och med egna varumärken, dels göra processförbättringar som att minska hämtorder, öka orderstorleken och effektivisera planeringen. Vi behöver använda logistikkompetensen mer hos de utvalda distributörerna, fortsätter han.

I dag har Bravida en stark inköpsplattform och kan styra inköpen av direktmaterial. Sedan 2012 har koncernen genomfört ett effektiviseringsprogram för installations- och serviceprojekt, som följer principerna för så kallad ”lean construction”. Bravida kallar det projekt som nu startar för ”nästa steg i att bygga en långsiktig leverantörsbas med färre leverantörer”.

Bravida och Lars Korduner ser också ett växande hot i nya, utländska installatörer i större och viktiga projekt, som datahallar och infrastrukturprojekt. Vidare etablerar kunder egna koncept för lägre materialpriser – antingen genom egen eller genom samordnad import – där behoven blir allt mer standardiserade.

Bravida står starkt, men vi måste rusta oss för en ny kostnadsnivå om vi ska vara konkurrenskraftiga. Konkurrensen kommer att öka framöver och det är ofta via större och viktiga projekt som nya aktörer kommer in. Bygg- och infrastrukturbranschen utsattes för detta för runt tio år sedan och nu är den konkurrensen etablerad där.
Lars Korduner

Kommer förändringarna att påverka antalet anställda hos er?

– Vi förstärker inköp i produktion utifrån ansvar och roller, och kommer att öka resurser och kompetens om det krävs. Men det innebär nödvändigtvis inte många fler tjänster. Rätt människor som gör rätt saker är ofta bäst.