Ny ”Wikipedia-webb” om arbetsmiljö

Publicerad 5 sep 2014, 16:09

Europeiska Arbetsmiljöbyrån har lanserat ett uppslagsverk på nätet för att stödja fackförbund, företag, branschorganisationer och myndigheter i frågor om arbetsmiljö.

Uppslagsverket heter Oshwiki och fungerar ungefär som Wikipedia, nätuppslagsverket som utvecklas av användarna. Men, Europeiska Arbetsmiljöbyråns nätuppslagsverk uppdateras av berättigade redaktörer från olika arbetsmiljöorganisationer och forskningsinstitut.

Syftet är att arbetsgivare, fackförbund och myndigheter ska få stöd, och kunna ta del av arbetsmiljöexperters kunskap och erfarenheter från forskning inom området.
Hittills finns ungefär 300 artiklar att läsa på Oshwiki.