Mer pengar till att utreda kvinnors arbetsmiljö

Publicerad 8 sep 2014, 15:15

Regeringen fortsätter sin satsning på kvinnors arbetsmiljö och ger Arbetsmiljöverket ytterligare 30 miljoner kronor för ett fortsatt förebyggande arbete.

Fler kvinnor än män är sjukskrivna, och det handlar ofta handlar om stressrelaterade sjukdomar.
Hittills har satsningen, som inleddes 2011, resulterat i kunskapsinhämtning, information, utbildning av inspektörer och inspektioner på arbetsplatser.

Nu vill regeringen att det ska bli lättare att bedöma de sociala och organisatoriska risker som finns i kvinnornas arbetsmiljö och har därför gett Arbetsmiljöverket i uppdrag att ta fram information och stöd för det.

Den nya satsningen kommer att pågå under 2015 och 2016.