Genomarbetat anbud gav Imtech allt

Publicerad 18 aug 2014, 14:39

Imtech har fått uppdraget att svara för all el, värme, sanitet och ventilation i nybygget av Trönninge skola i Varbergs kommun.

600 till 900 elever upp till årskurs nio kommer samla kunskaper i skolan, som även får ett tillagningskök för runt 1 200 portioner per dag. Målet är att skolan ska bli ett lågenergihus med passivhusteknik. Slutkund är Varbergs Fastighets AB och beställare ByggDialog AB som är totalentreprenör.

– Ett väl genomarbetat anbud och en god anbudspresentation bidrog till att kunden valde oss, säger Filip Eriksson, filialchef på Imtech Elteknik i Varberg.

– I vårt anbud tryckte vi på mervärdet för kunden att arbeta med ett företag som gemensamt svarar för alla tekniska installationer.

Imtech Elteknik, Imtech VS-teknik och Imtech Ventilation i Varberg gick in gemensamt i anbudsfasen och lämnade ett multidisciplinärt anbud och tog sedan hem hela jobbet.

Projektet är i mångmiljonklassen och på installationssidan blir runt 15 personer engagerade.

– Vi kommer att vara med i projektet från första steget till färdig skola och svara för val av tekniska system och detaljprojektering. Genom att vi får vara med på ett så tidigt stadium blir vi delaktiga i alla tekniska lösningar och kan utnyttja vår egen inköpsorganisation och göra kostnadsberäkningar och energianalyser, säger Filip Eriksson.

Bygget startar i maj 2015, och väntas stå klart hösten 2016.