Personalliggare blir snart verklighet

Publicerad 30 jun 2014, 09:56

Arbetet med att införa en lag om personalliggare i byggbranschen är inne på slutspurten. Regeringen vill minska svartarbete och främja konkurrensen genom att göra personalliggare obligatoriskt från och med den 1 januari 2016.

Förslaget till den nya lagen har nu gått på så kallad lagrådsremiss – slutversionen avlagtexten går till Sveriges lagråd för godkännande innan riksdagen ska ta ställning till förslaget.

Elinstallatören har tidigare berättat att lagförslaget fastställer att byggherren bland annat ska anmäla till Skatteverket att byggverksamhet påbörjas och tillhandahålla utrustning så att en elektronisk personalliggare kan föras på byggarbetsplatsen. Personalliggaren ska skickas till Skatteverket en gång i månaden, och byggherren ska anmäla till Skatteverket vilka företag som ska utföra byggverksamhet på byggarbetsplatsen och vilka personer som kommer att vara verksamma.

Skatteverket ska också kunna göra oannonserade kontrollbesök på byggarbetsplatserna.

Förslaget välkomnas av Sveriges Byggindustrier (BI).

– Äntligen kommer ett lagförslag för ordning och reda i byggbranschen, det har vi efterlyst i sju långa år. Genom en lag om närvaroliggare på landets byggarbetsplatser och oanmälda besök från Skatteverket, blir det svårt för de oseriösa aktörerna att bedriva sin ljusskygga verksamhet och högst påtagligt dyrt om de trots allt försöker sig på det, sa Peter Löfgren, utvecklingschef på BI, när förslaget kom.

Han menar att byggbranschen genom det frivilliga systemet ID06 nu har ett effektivt redskap för att se till att lagen kan implementeras på ett säkert sätt.

– Visst kommer den nya lagen om närvaroliggare att innebära ett visst mått av ökad administration för branschens företag, men det är ett välmotiverat merarbete för den sunda konkurrensen och för de säkra arbetsplatsernas skull, säger Peter Löfgren.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.