Ventilationstekniker lär sig elteknik

Publicerad 28 apr 2014, 08:58

Fortbildningsföretaget Teknologisk Institut AB erbjuder en utbildning i elteknik för ventilationstekniker som ”vill hitta felet själv”. Utbildningen ska ge teknikerna praktisk träning i att utföra felsökning, och kunskap om vilka regler som gäller för elarbete.

Kursen vänder sig till drifttekniker, maskinister, ventilationstekniker, mättekniker för luftflöden och ventilation, injusterare, besiktningsmän och funktionskontrollanter

”Som ventilationstekniker arbetar du ofta med komplexa system och ställs ibland inför elektriska problem. Det kan vara fläktar eller pumpar som inte går, givare som är trasiga eller avbrott i någon ledning eller något annat fel i strömförsörjningen. Efter utbildningen ska du kunna bedriva felsökning efter schema i enklare ventilationsutrustning samt ha kunskaper om gällande regler för elanläggningar inriktade mot drift- och underhåll av ventilationsanläggningar”, skriver Teknologisk Institut på sin hemsida.