Elväg på riktigt i Borlänge

Publicerad 4 mar 2014, 10:01

Trafikverket har tagit emot en beskrivning om hur en demonstrationsanläggning för elvägar ska anläggas i Borlänge. Om projektet tar sig vidare till nästa steg i Trafikverkets upphandlingsprocess kan en elväg bli verklighet i Borlänge.

Företaget Elways har tagit fram tekniken, Borlänge kommun och Region Dalarna har välkomnat projektet och om idébeskrivningen blir verklighet kommer NCC att vara projektledare.

Tekniskt innebär det att en skena fräses ner i vägen. Från skenan kan fordon laddas under färd via en arm upp till fordonet. Tekniken kan användas för både lätta och tunga fordon, skriver Borlänge kommun på sin webbplats.

– Att minska beroendet av fossila drivmedel och få en mer resurseffektiv fordonsflotta är en av våra största utmaningar för att minska koldioxidutsläpp. Till skillnad mot andra sektorer har koldioxidutsläppen från transportsektorn varken minskat eller stabiliserats, utan inrikes transporter och utsläpp fortsätter att öka, säger Amelie Sahlin, som arbetar med hållbara transporter på Region Dalarna.

Trafikverket har tillsammans med Energimyndigheten och ”Sveriges innovationsmyndighet” Vinnova utlyst en ”förkommersiell” upphandling om sammanlagt 100 miljoner kronor för att testa elvägar skarpt. En sådan upphandling gör det möjligt att upphandla en innovativ lösning som det finns ett behov av, men som inte finns på marknaden.

– Tanken är att anlägga en elväg på ungefär samma sträcka som handelsbussen i Borlänge går idag, säger Borlänge kommuns direktör, Åsa Granat.

Besked om projektet tar sig vidare i upphandlingsprocessen väntas under våren.