Lämna material

Specifikation för digitalt annonsmaterial

Vi tar emot digitalt annonsmaterial som högupplösta, tryckoptimerade pdf-er via e-post eller ftp (se adresser nedan).

OBS! Vi har bytt tryckeri!

ICC-profiler och joboptions för Distiller kan hämtas hem från nya tryckeriet Puna Musta här. Klicka på Puna Musta ICC-profiler.

För annonser tryckta på omslagsarket gäller ISO Coated V2 300.

För annonser i inlagan gäller PSO LWC Improved.

För fullgott tryckresultat skall följande specifikation följas:

1. Filnamn

› Döp annonsen till:
Tidningen
Mall: Företaget_årutgåva_format.suffix
Exempel: Foretaget_1706_90x130.pdf
Webb
Mall: Företaget_startdatum_slutdatum_format.suffix
Exempel: Foretaget_170604_170704_90x130.jpg
Nyhetsbrev
Mall: Företaget_utgivningsdag_format.suffix
Exempel Foretaget_170121_560x100.jpg


2. Format och formatinställningar

› Annonsen skall levereras högupplöst (300 dpi) i tryckoptimerat pdf-format.

› Använda typsnitt skall vara inkluderade.

› Vid utfallande annons skall skärmärken anges.

› OPI-länkar får inte användas.

› Bilder får inte vara komprimerade

(ej jpeg eller LZW).


3. Upplösning

› Allt inkluderat material skall hålla upplösningen 300 dpi.


4. Text, typsnitt

› Använd endast typsnitt av postscripttyp Type 1, Open Type eller Unicode.

› Övriga typsnittstyper får ej användas, inkluderande komposit-typsnitt.

› Undvik att använda ligaturer vid sättning av texten.


5. Färgrymd

› Inga andra färgrymder än CMYK får användas i annonsen.

› RGB, Pantone eller ”spot colors” och liknande får ej förekomma.

› Undvik att använda 4-färg i svart vita texter


6. Storlek

› Leverera alltid annonsen i storlek 100 procent av det bokade utrymmet.

› Utfallande annonser måste ha skärmärken och levereras med minst 5 mm skärmån utöver tidningssidans yta (= 220 x 307 mm för helsida).

Digitalt material som inte motsvarar denna specifikation kan inte föranleda reklamation.

Respektera lämningstiderna. Det ger utrymme för oss att returnera annonsen till er för korrigering av eventuella fel som upptäcks vid tidningens Preflight/kontroll av material inför tryck.


Materialadress

E-post: annons@elinstallatoren.se

Annonsavdelningen

Ivan Ahlenblom
Annonschef
08-762 75 82
072-522 96 57
E-Post