Annonsera

Elinstallatören – Sveriges ledande eltekniktidning

Elinstallatören har en upplaga på knappt 24 000 exemplar per månad och når 44 000 (Orvesto näringsliv 2014) beslutsfattare under ett år i elteknikbranschen. Vår webb har minst 20 000 besökare i månaden och ökar stadigt. Ibland uppemot 40 000 besökare per månad. 

Det finns även möjlighet att synas i vårt nyhetsbrev som har en riktigt hög öppningsfrekvens på över 30 procent och som går ut till över 30 000 personer i branschen. Anmäl dig här om du vill få de senaste nyheterna varje vecka. Vi erbjuder en marknad som omsätter över 70 miljarder kronor, varav elmateriel står för mer än hälften, 36 miljarder kronor. (EIOs konjukturrapport, mars 2015)

Låt Elinstallatören bli din partner för framtida affärer!

Elinstallatören has a monthly circulation of nearly 24,000 and reaches 44,000 (Orvesto 2014) decision makers during one year in the electro tech industry. Our website has has at least 20,000 visitors every month and the number is increasing. Sometimes we have as many as 40,000 monthly visitors.

It is also possible to be seen in our weekly newsletter that goes out to over 30,000 people in the industry, and it has a very high opening frequence: over 30 percent. Please apply here if you want to receive the latest news every week. 

We offer a market with sales of over 70 billion, of which electrical equipment account stands for more than half of it, 36 billion. (EIOS konjukturrapport, March 2015)

Let Elinstallatören become your partner for future business!

Vill du ha personlig kontakt är du välkommen att ringa mig på 08-762 75 82 
alternativt skicka ett e-mail till ivan@elinstallatoren.se så kontaktar jag dig.

Please do not hesitate to contact me: +46 8 762 75 82
Or send me an e-mail and I will get back to you: ivan@elinstallatoren.se

Bästa hälsningar

Ivan Ahlenblom
Annonschef

 

Prislistor/Advertising rates

OBS! Ny prislista för 2017 uppe nu – nytt tryckeri! 

Annonsprislista Elinstallatören och www.elinstallatoren.se 2017 SV (PDF)

N.B New advertising rates for 2017! New printing house!

Advertising rates Elinstallatören and www.elinstallatoren.se 2017 ENG (PDF)

http://www.elinstallatoren.se/lamna-material/

Materialadress

E-post: annons@elinstallatoren.se

Leverans och packningsinformation om bilagor

Se annonsprislistan ovan 

Läsarundersökning bland våra läsare, utförd av Skop 2014


Branschtillhörighet
Läsarundersökning Utförd av Skop 2014. Branschtillhörighet

Verksamhetsområden (i %)Läsarundersökning Utförd av Skop 2014. Våra läsares verksamhetsområden (i %)


Arbetsuppgifter (i %)

Läsarundersökning Utförd av Skop 2014. Våra läsares arbetsuppgifter (i %)


Du når beslutsfattarna i branschen
Läsarundersökning Utförd av Skop 2014. Beslutsfattare 

Inflytande över inköpLäsarundersökning Utförd av Skop 2014. Inflytande över inköp

Kontaktpersoner

Ivan Ahlenblom
Annonschef
08-762 75 82
072-522 96 57
E-Post

Sidvisningsrekord i oktober 2016.

I oktober 2016 nådde vi över 70 000 sidvisningar vilket är nytt månadsrekord för våra digitala kanaler. Jämfört med förra året är det en ökning med 50 procent och jämfört med oktober 2014 en ökning med över 500 procent. 

Även allt fler besökare hittar fram till sajten. Under höstmånaderna 2016 har vi snittat på knappa 25 000 besökare per månad. Det är mer än dubbelt upp jämfört med samma period 2015 och +370% jämfört med 2014.

En av flera påverkande faktorer är engagemanget från branschfolk på Facebook. Gå gärna med om du är intresserad.